Loading...
» Đặt làm trang chủ » Thêm vào Favorites » Trợ giúp » Nội quy » Liên hệ   Hỗ trợ trực tuyến: Trợ giúp qua Yahoo Messenger!  
 
 
 
 
  Tìm kiếm nâng cao
 
 
Quảng cáo
Đèn Pin
Vườn cây bảy xanh
Nước khoáng Thạch Bích
CP Vietnam
Đảnh thạnh - Msr Mai
Tré Bà Đệ
Đất sạch CoCopeat
Cp Sinh Hóa Củ Chi
Nguyên Y Từ
Sua tuoi Huong Giang
Cua Dong Sach
Quang Nông - ThanhPC
Hosting iMS
 
 
Thống kê
Thông tin website  
 › Tổng số danh mục:
63
 › Tổng số thành viên:
21846
Thông tin truy cập  
 › Thành viên:
 › Khách tham quan:
 › Tổng cộng:
Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch
Nước sạch quy định trong tiêu chuẩn này là nước dùng cho các mục đích sinh hoạt cá nhân và gia đình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp. Nếu dùng trực tiếp cho ăn uống phải xử lý để đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ - BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
Quyết định số 10/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường
Quyết định số 10/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia y tế dự phòng đến 2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên
Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia y tế dự phòng đến 2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên
Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Thông báo số 43/TB-VPCP về việc kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp
Thông báo số 43/TB-VPCP về việc kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng nông hoá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng nông hoá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số 33/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
Quyết định số 33/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hoá do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT về việc hướng dẫn việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT về việc hướng dẫn việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nghị quyết số 01/2005/NQLT-HPN-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Nghị quyết số 01/2005/NQLT-HPN-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Quyết định số 14/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường
Quyết định số 14/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường do trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành.
Quyết định số 13/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường
Quyết định số 13/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường do trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 Trang: 1 2  »
 
 
Xem nhiều nhất
Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP về việc thi hành Luật Đất đai và về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính phủ ban hành,
Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Quyết định số 10/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường
Nghị quyết số 01/2005/NQLT-HPN-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 14/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường
Quyết định số 13/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường
Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng nông hoá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thông báo số 43/TB-VPCP về việc kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp
Đại Hội Nông Dân Toàn Quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2008 - 2013
 
 
  Xem tốt nhất trên Internet Explorer với độ phân giải 1024 x 768                     

Bản Quyền Thuộc Về Cty TNHH Phố Chợ
239/27 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3559 1836 - Fax: (08) 3559 1837
Email: info@niengiamnongnghiep.vn Support: Quang ba website, Support: Cham soc website

© 2007 - 2011. WWW.NIENGIAMNONGNGHIEP.VN
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này
Quy định sử dụng  |  Chính sách cá nhân