Loading...
» Đặt làm trang chủ » Thêm vào Favorites » Trợ giúp » Nội quy » Liên hệ   Hỗ trợ trực tuyến: Trợ giúp qua Yahoo Messenger!  
 
 
 
 
  Tìm kiếm nâng cao
 
 
Quảng cáo
Đèn Pin
Vườn cây bảy xanh
Nước khoáng Thạch Bích
CP Vietnam
Đảnh thạnh - Msr Mai
Tré Bà Đệ
Đất sạch CoCopeat
Cp Sinh Hóa Củ Chi
Nguyên Y Từ
Sua tuoi Huong Giang
Cua Dong Sach
Quang Nông - ThanhPC
Hosting iMS
 
 
Thống kê
Thông tin website  
 › Tổng số danh mục:
63
 › Tổng số thành viên:
21846
Thông tin truy cập  
 › Thành viên:
 › Khách tham quan:
 › Tổng cộng:
Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY về việc quy định tạm thời việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh tôm xuất khẩu vào Úc
Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY về việc quy định tạm thời việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh tôm xuất khẩu vào Úc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84
Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm
Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm
Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên do Bộ Công Nghiệp ban hành
Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch
Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm
Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm
Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành
Chỉ thị số 2630/CT-BNN về việc tổ chức tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm
Chỉ thị số 2630/CT-BNN về việc tổ chức tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.
Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN về việc tổ chức tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản
Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN về việc tổ chức tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Thông báo số 144/TB-VPCP về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn vệ sinh thực phẩm
Thông báo số 144/TB-VPCP về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá cả thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành.
Công điện số 67/CĐ-BYT về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành
Công điện số 67/CĐ-BYT về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN về việc quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh
Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN về việc quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 Trang: 1 2 3 4 5 6 7  »
 
 
Xem nhiều nhất
Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước
Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY về việc kiểm tra hóa chất, phụ gia thực phẩm dùng trong bảo quản, chế biến thủy sản
Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm
Chỉ thị số 2630/CT-BNN về việc tổ chức tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm
Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm
Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84
Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY về việc quy định tạm thời việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh tôm xuất khẩu vào Úc
Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN về việc quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh
Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch
Thông tư số 04/2006/TT-BTS về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 107/2005/NĐ-CP Ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản do Bộ Thủy sản
Đại Hội Nông Dân Toàn Quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2008 - 2013
 
 
  Xem tốt nhất trên Internet Explorer với độ phân giải 1024 x 768                     

Bản Quyền Thuộc Về Cty TNHH Phố Chợ
239/27 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3559 1836 - Fax: (08) 3559 1837
Email: info@niengiamnongnghiep.vn Support: Quang ba website, Support: Cham soc website

© 2007 - 2011. WWW.NIENGIAMNONGNGHIEP.VN
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này
Quy định sử dụng  |  Chính sách cá nhân